mstefanache

Taxe vânzare cumpărare

In imobiliare, Pentru cumpărători, Pentru vânzători on 26/04/2010 at 4:22 PM

Foarte multe persoane, în momentul în care vor să tranzacţioneze un imobil, nu iau în calcul costurile ce le presupune o astfel de operaţiune. Comisionul agenţiei imobiliare este de obicei de 3 % (se poate negocia, mai ales la valori mari), iar  taxele ce se achită la notariat sunt urmatoarele:

*pentru vânzător: impozitul pe transferului dreptului de proprietate,  extrasul de carte funciară pentru autentificare;

*pentru cumpărător: onorariul notarului, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară (intabularea).

Vânzător:

1. Impozitul pe transferul dreptului de proprietate este 2 sau 3% din valoarea de tranzactionare a imobilului, în funcţie de cât timp deţineţi imobilul. Dacă a fost achiziţionat de mai mult de 3 (trei) ani, impozitul este 2% din valoare, sau, în cazul în care această valoare este de peste 200.000 lei, este de 4.000 lei+1% din ce depăşeşte 200.000 lei, iar dacă imobilul a fost achiziţionat de mai puţin de 3 ani, impozitul este 3%, sau, în cazul în care această valoare este de peste 200.000 lei, este de 6.000 lei+2% din ce depăşeşte 200.000 lei. Dacă sunt mai mulţi proprietari (inclusiv soti), fiecare va plăti impozitul calculat în funţie de cota ce o deţine din imobil, (de exemplu, dacă două persoane au cumpărat impreună, in cote egale, un apartament în anul 2008 şi îl vând în 2010, la un preţ de 500.000 lei, impozitul ce trebuie achitat va fi de 14.000 lei, adică fiecare din cei doi proprietari va avea de achitat ca impozit pe transferul dreptului de proprietate suma de 7.000 lei).

2. Extrasul de carte funciară este solicitat la oficiul de cadastru competent de către notarul ce va autentifica actul şi costă 40 lei/imobil (48 de ore) sau 200 lei/ imobil în regim de urgenţă (în 24 de ore).

Pentru cumpărător:

1. Onorariul notarului se calculează în funcţie de valoarea de tranzacţionare a imobilului sau la valoarea din grila notarială (la cea mai mare din cele două valori). Uniunea notarilor a impus birourilor notariale valorile minime pentru onorariu, valoarea maximă nefiind precizată nicăieri. Din acest motiv vă recomand să întrebaţi la doi-trei notari cât costă respectivul act, şi apoi să vă hotărâţi unde semnaţi. Este bine de ştiut că puteţi vinde/dona/cumpăra un imobil, indiferent unde se află acesta, la orice notar din România (adică pot semna contractul de vanzare pentru un apartament din Constanţa la un birou notarial din Cluj).

2. Taxa de înscriere în cartea funciară este de 0,15% pentru cumpărător persoană fizică, respectiv 0,5% pentru cumpărător persoană juridică, din valoarea de tranzacţionare a imobilului sau din valoarea imobilului conform grilei notariale (la cea mai mare din cele două valori), dar nu mai puţin de 60 lei/imobil.

Sper ca aceste informatii sa va fie de folos.

Cu stima,

Marius Stefanache

Anunțuri

Sfaturi imobiliare

In Pentru cumpărători, Pentru vânzători on 15/03/2010 at 1:45 PM

Câteva sfaturi generale pentru cei care vor să cumpere sau să vânda un imobil:

* dacă vreţi să cumpăraţi un imobil, citiţi înainte actele (în original, nu fotocopii) prin care a fost dobândit de vânzător, şi, obligatoriu, mergeţi să vedeţi ce cumpăraţi;

* înainte de vinde, mergeţi la un notar şi întrebaţi de ce acte aveţi nevoie, pentru a nu vă găsi în situaţia în care aveţi cumpărător la imobilul vostru, dar nu se poate încheia tranzacţia decât peste o lună;

* înainte de a depune actele pentru redactarea contractului de vânzare cumpărare, întrebaţi şi care sunt taxele ce urmează a fi achitate; eventual întrebaţi la doi – trei notari, deoarece valoarea onorariului poate varia destul de mult;

* dacă tranzacţia este încheiată prin intermediul unui agent imobiliar, CITIŢI ÎNAINTE DE A SEMNA clauzele contractului de prestări servicii încheiat cu acesta şi fiţi foarte atenţi la comisioanele practicate (de regulă comisionul este de 3% din valoarea imobilului tranzacţionat).

Dacă nu găsiţi răspunsuri la întrebările voastre legate de tranzacţiile imobiliare, puteţi lăsa un comment la oricare din posturile de pe acest blog şi, în măsura timpului şi a cunoştinţelor de care dispun, voi încercă să vă ajut.

Cu stimă,

Marius Ştefanache

Grila notarială

In Pentru cumpărători, Pentru vânzători on 11/03/2010 at 4:38 PM

În momentul în care se face o tranzacţie imobiliară (vânzare, donaţie etc.), trebuiesc achitate taxele notariale: impozitul pe tranferul dreptului de proprietate, onorariul notarului, intabularea dreptului de proprietate. Ca regulă, aceste taxe sunt calculate în funcţie preţul declarat. Dar, dacă valoarea declarată de părţi este mai mică decât valoarea imobilului conform grilei notariale, taxele sunt calculate la valoarea din grilă.

Grilele notariale sunt întocmite anual de evaluatori autorizaţi, pentru fiecare judeţ în parte, beneficiarul lucrării fiind uniunea notarilor şi, indirect, ministerul de finanţe. Grilele notariale nu dau valoarea reală pentru, spre exemplu, un apartament cu două camere din Berceni. În schimb gasim un preţ mediu al acestui apartament, preţ care poate fi majorat sau micşorat, în raport cu mai multe criterii: anul construcţiei, suprafaţa, etajul, categoria de confort, starea tehnică a construcţiei, finisajele etc.